Hem

Mellanhanden för en bättre framtid!

 

Välkommen till Mellanhanden

 

Mellanhanden AB är ett assistansbolag för barn, ungdomar och vuxna som har en kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis inom autismspektrum, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du som väljer Mellanhanden som verkställare av personlig assistans kan vara säker på att få assistans med kvalitet, flexibilitet, ett pedagogiskt arbetssätt och en assistans som är skräddarsydd utifrån kundens/dina behov. Våra medarbetare erbjuds ett gediget utbildningspaket, handledning och täta personalmöten. Genomförandeplaner och regelbundna möten med kunden / företrädaren är en självklarhet om du väljer Mellanhanden AB som utförare.

Mellanhanden AB har haft en planerad tillsyn/inspektion - april 2016 -

av IVO och kan med tillfredsställelse konstatera att vi uppfyller samtliga

krav vad gäller lagstiftning, förhåll- ningssätt, bemötande, ekonomi och dokumentation.

 

Vi har vår verksamhet i Kalmar

Energis gamla lokaler på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar.

 

IOGT-NTO skapar framtidens mötesplats i

huset. Denna mötesplats skapar nya

möjligheter även för oss.

 

 

Elin och Amanda på Manifestationen den 3 december på Larmtorget.

 

 

 

 

IVO

 

INSPEKTION

 

APRIL 2016

Mellanhanden AB - Trädgårdsgatan 12 - 392 35 KALMAR - info@mellanhanden.se - 070 727 03 49