Hem

Mellanhanden för en bättre framtid!


Välkommen till MellanhandenMellanhanden AB är ett assistansbolag för barn, ungdomar och vuxna som har en kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis inom autismspektrum, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du som väljer Mellanhanden som verkställare av personlig assistans kan vara säker på att få assistans med kvalitet, flexibilitet, ett pedagogiskt arbetssätt och en assistans som är skräddarsydd utifrån kundens/dina behov. Våra medarbetare  erbjuds ett gediget utbildningspaket, handledning och täta personalmöten. Genomförandeplaner och regelbundna möten med kunden / företrädaren är en självklarhet om du väljer Mellanhanden AB som utförare.IVO


INSPEKTION


APRIL 2016


 

Mellanhanden AB har haft en planerad tillsyn/inspektion - april 2016 -

av IVO och kan med tillfredsställelse konstatera att vi uppfyller samtliga

krav vad gäller lagstiftning, förhåll- ningssätt, bemötande, ekonomi och dokumentation.

Beteendeproblem inom äldrevården

 

Den 20 september kl 9-16 anordnar vi en föreläsning om beteendeproblem inom äldrevården.


Malin Palm ger grunderna i tydliggörande och lågaffektiv pedagogik.


Info: Lena Petersson 070 727 03 49


Mellanhanden AB  -  Trädgårdsgatan 12  -  392 35  KALMAR  - info(snabel-a)mellanhanden.se  -  070 727 03 49