Hem

Mellanhanden för en bättre framtid!


Välkommen till Mellanhanden


Mellanhanden AB är ett assistansbolag för barn, ungdomar och vuxna som har en kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis inom autismspektrum, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du som väljer Mellanhanden som verkställare av personlig assistans kan vara säker på att få assistans med kvalitet, flexibilitet, ett pedagogiskt arbetssätt och en assistans som är skräddarsydd utifrån kundens/dina behov. Våra medarbetare  erbjuds ett gediget utbildningspaket, handledning och täta personalmöten. Genomförandeplaner och regelbundna möten med kunden / företrädaren är en självklarhet om du väljer Mellanhanden AB som utförare.
IVO


INSPEKTION


APRIL 2016

 

Mellanhanden AB har haft en planerad tillsyn/inspektion - april 2016 -

av IVO och kan med tillfredsställelse konstatera att vi uppfyller samtliga

krav vad gäller lagstiftning, förhåll- ningssätt, bemötande, ekonomi och dokumentation.


Juridisk rådgivning

 

Mellanhanden har ett flerårigt samarbete med jurist Anna Soltorp. Anna har en juristexamen från Stockholms universitet och har vidareutbildat sig inom handikappjuridik vid Malmö Universitet. Anna är mamma till en ung man med autism och har använt sina kunskaper både för att hjälpa honom och för att hjälpa andra med funktionsvariation. Anna erbjuder juridisk rådgivning och hjälper till med att bland annat att skriva ansökningar om insatser, sköta överklaganden samt att stötta vid kontakter med myndigheter. Mellanhandens kunder har förmånlig taxa.