Hem

Mellanhanden för en bättre framtid!

 

Välkommen till Mellanhanden

 

Mellanhanden AB är ett assistansbolag för barn, ungdomar och vuxna som har en kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis inom autismspektrum, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du som väljer Mellanhanden som verkställare av personlig assistans kan vara säker på att få assistans med kvalitet, flexibilitet, ett pedagogiskt arbetssätt och en assistans som är skräddarsydd utifrån kundens/dina behov. Våra medarbetare erbjuds ett gediget utbildningspaket, handledning och täta personalmöten. Genomförandeplaner och regelbundna möten med kunden / företrädaren är en självklarhet om du väljer Mellanhanden AB som utförare.

Mellanhanden AB har haft en planerad tillsyn/inspektion - april 2016 -

av IVO och kan med tillfredsställelse konstatera att vi uppfyller samtliga

krav vad gäller lagstiftning, förhåll- ningssätt, bemötande, ekonomi och dokumentation.

Beteendeproblem inom äldrevården

Den 20 september kl 9-16 anordnar vi en föreläsning om beteendeproblem inom äldrevården.

 

Malin Palm ger grunderna i tydliggörande och lågaffektiv pedagogik.

 

Info: Lena Petersson 070 727 03 49

 

 

 

Elin och Amanda på Manifestationen den 3 december på Larmtorget.

 

 

 

 

IVO

 

INSPEKTION

 

APRIL 2016

Mellanhanden AB - Trädgårdsgatan 12 - 392 35 KALMAR - info(snabel-a)mellanhanden.se - 070 727 03 49