Jobba hos oss

Vi har KUL på jobbet -

                    Kreativt, Utvecklande, Lärorikt!

I väntan på något annat............


Nej, så ser inte vi på assistentjobbet. Det är ett oerhört värdefullt och meningsfullt arbete att hjälpa någon att leva ett så vanligt liv som möjligt. Med hjälp av sina personliga assistenter har människor med omfattande funktionsnedsättningar och stort  assistansbehov möjlighet att leva ett så självständigt och självvalt liv som möjligt. Den personliga assistenten är en MÖJLIGHET och är av avgörande betydelse för den assistansberättigades livskvalitét. Att vara personlig assistent är att vara en personlig resurs som är utformad utifrån den assistansberättigades behov och önskemål. Assistenten ska kompensera för funktionshindret genom att vara flexibel, lyhörd och integritetsbevarande.


En god assistans skapas i mötet mellan kund och assistent. Detta möte genomsyras av respekt för alla människors lika värde och värdighet och där kunden alltid  sätts i centrum.