Kunskap och kompetens

Mellanhanden, nyckeln till kunskap!


Målad av Marita Nilsson, bildkonstnär och illustratör

Kunskap och kompetens


Som medarbetare på Mellanhanden ska man genomgå såväl obligatoriska utbildningar som skräddarsydda sådana utifrån varje kunds behov.


De obligatoriska är:

  • Att arbeta som assistent - barn och vuxna
  • HLR - hjärt- och lungräddning
  • Brandskydd


Skräddarsydda utbildningar kan exempelvis vara:

  • Toaskola
  • Tecken som stöd
  • Diagnosspecifik utbildning
  • Lyftteknik
  • Studio III - lågaffektiv pedagogik


Öppna föreläsningar

Mellanhanden anordnar också öppna föreläsningar inom området kognitiva funktionsned- sättningar.


Vi har ett långtgående samarbete med Susanne Jessen som driver "S. Jessen, handledning och utbildning". Susanne är utbildare och handledare inom autismspektrumområdet och undervisar sedan många år i Autism- och Aspergerförbundets regi, bl.a. på veckoutbildningarna i Sunne. Susanne föreläser i såväl de obligatoriska utbildningarna som de öppna.Vårt mål

Vårt mål är att alla medarbetare, utöver våra egna utbildningar, ska genomgå Autism- och Aspergerförbundets veckoutbildning i pedagogiskt arbetssätt förlagd i Sunne.


Vår fasta övertygelse är att pedagogik är en viktig "medicin" för alla våra kunder. Denna "medicin" stärker även våra medarbetare som växer i sin yrkesroll.

Mellanhanden AB  -  Trädgårdsgatan 12  -  392 35  KALMAR  - info(snabel-a)mellanhanden.se  -  070 727 03 49