Vår vision

Mellanhandens fem fingrar,

Vår Vision


Mellanhandens vision är att alltid fokusera på kundens behov. Detta gäller såväl assistanskunder som utbildningskunder.


Vår vision är också att fokusera på våra medarbetares behov av utbildning och handledning.Mellanhandens 5 fingrar


Tummen står för Helhetsperspektiv. Tummen har kontakt med alla fingrar på handen och ska genomsyra allt vi gör.

Att alltid se kunden som en hel människa bestående att kropp och själ. Friskvård, näringsrik

mat, tillrättalagd pedagogik och en utvecklande miljö är exempel på viktiga ingredienser i vår 

syn på hela människan.


Pekfingret står för Spetspedagogik och pekar ut den pedagogiska vägen vi alltid ska vandra på.

Att alltid vara i framkant vad gäller ledarskap och pedagogik. Mellanhandens signum ska alltid 

vara att ge alla våra medarbetare en god utbildning samt tillhandahålla  handledning utifrån

önskemål och behov.


Långfingret är i mitten av handen och står för DreamTeam och stabilitet.

Att bygga, stärka och utveckla DreamTeam runt varje kund. Vi fokuserar på våra medarbetares

styrkor och med rätt mod och attityd utvecklas såväl gruppen som varje deltagare i den.


Ringfingret står för Närhet och som ska gifta sig med alla andra fingar.

Att arbeta för närhet mellan företagsledning, personal, kund och anhöriga. Företagsledningen

arbetar av denna anledning som arbetsledare i de olika teamen runt varje kund.


Lillfingret är litet med ack så viktigt och står för Genomförandeplaner.

Att sätta upp mål för varje kund är avgörande för livskvalitét och utveckling.